Pošalji upit

Servis i garancija

Micom osigurava garantni i postgarantni servis svih proizvoda iz svog prodajnog programa. Servisne usluge vršimo u našem servisu u Sarajevu, a u slučaju zahtjevnih tehničkih popravki u servisnim centrima dobavljača i u nekoliko vanjskih ugovornih servisnih centara.

Garantni rok za svaki proizvod je određen od strane proizvođača. Sa garancijom preuzimamo odgovornost da ćemo u garantnom roku ukloniti sve nedostatke i oštećenja na proizvodu, koja nastanu u normalnim uslovima rada i prilikom korištenja proizvoda prema uputstvima proizvođača, pod uslovom da proizvod nisu koristile neovlaštene osobe.

Pravo na garanciju se može ostvariti uz predočenje garantnog lista ili računa izdatog od strane ovlaštenog trgovca prilikom kupovine proizvoda.

Svi proizvodi koji trebaju servis molimo da dostavite (poštom ili lično) na našu adresu u Sarajevu sa sljedećim podacima:
  • Podaci o vlasniku proizvoda i kontakt osobi
  • Podaci o poslanom proizvodu (model, serijski br., količina, isporučeni pribor ili dodatna oprema)
  • Opis kvara ili razlog za slanje proizvoda na servis
  • Ako je proizvod u garanciji, dokaz o kupovini (kopiju računa ili garantni list)
Za proizvod u garantnom roku trošak slanja uređaja do servisa (uključujući i ovlaštene servise u inostranstvu, ukoliko je to potrebno) ide na teret vlasnika proizvoda, a trošak povratka snosi Micom. U slučaju vangarantnog servisa troškovi slanja uređaja do servisa i nazad snosi vlasnik.

Nakon pregleda proizvoda u našem servisu, isti ćemo popraviti ili poslati u servis proizvođača. U slučaju vangarantnog servisa, vlasniku uređaja ćemo izdati ponudu sa troškovima popravke, koja će se izvršiti nakon što vlasnik proizvoda potvrdi našu ponudu, odnosno potvrdi da će pokriti troškove popravke.

Kontaktna osoba za pitanja u vezi servisa i logistike:
Armin Salkić, tel: 033 778 571