Pošalji upit

Kvalitet električne energije


Jednostavni mjerači snage

Brojila i višefunkcijski prikazivači

Otkrivanje grešaka u energetskim mrežama

Zapisivači parametara električne snage

Analizatori parametara električne energije

U našem programu imamo široku paletu instrumenata, koji mjere parametre električne snage i tako nam daju podatke o njenoj kvaliteti. To nadalje omogućava rješavanje problema u mreži, bolji i pouzdan rad na mreži spojene opreme, kao i smanjenje potrošnje energije i tj. manje troškova.

Naša ponuda na tom području pruža instrumente proizvođača Fluke, Elspec, Socomec, Finest, Metrel.

Zašto je potrebno mjeriti kvalitetu električne energije?
Snaga kvaliteta električne energije je mjerilo, koliko dobro sistem podržava pouzdan rad svojih opterećenja.  Energetski poremećaji ili događaji uključuju napon, struju ili frekveciju. Poremećaj može proizaći iz potrošačkih sistema kao i distributera električne energije.

Zašto je potreban nadzor električne energije?
Sa širenjem računara i drugih osjetljivih uređaja u našem okruženju postaje svijest i rješavanje problema kvaliteta električne energije postaje sve važnije. Loša kvaliteta električne energije može izazvati oštećenje opreme i gubitak snage. Zato je nadzor nad kvalitetom električne energije neophodan za nesmetano funkcioniranje električne mreže.

Šta je snaga greške?
Snaga greške je identificirana u smislu veličine i trajanja. Poremećaji u rasponu od prethodnih pojava, koji traju mikrosekundu do prekida, koji mogu trajati nekoliko sati. Kada na snaga ometanja djeluje izvana, rad opreme može biti smanjen ili postojeće oštećenje identificirano.

Troškovi loše kvalitete električne energije mogu biti vrlo veliki:
  • Gubitak u proizvodnji: kad god je proizvodni proces prekinut, tvrtka gubi profit na proizvode koji se ne proizvode.
  • Oštećeni proizvodi: prekid može oštetiti proizvod
  • Viši troškovi energije: dobavljač električne energije može naplaćivati kazne za slabe faktore snage
U našem programu nudimo široku paletu mjerača kvaliteta električne energije za rješavanje problema, preventivnog održavanja, dugotrajnog snimanja i analize, koji su dizajnirani kako za industrijske aplikacije tako i za proizvodnju i distribuciju električne energije:
  • Mjerači za ispravljanje grešaka: Jednofazni i trofazni mjerač snage u obliku kliješta te analizator kvaliteta električne energije. Zapisivači kvaliteta električne energije: zapisivači za određivanje kvaliteta električne energije, provedba studija opterećenja i hvatanja prelazne naponske pojave korisnika u određenom vremenskom razdoblju.
  • Snimač kvaliteta električne energije: napredni snimač kvaliteta električne energije za snimanje svih parametara električne energije, analiza vremenskog snimanja, i analizu usklađenosti prema A standardu u korisničkom određenom vremenskom razdoblju.
  • Brojila za potrebno mjerenje i višefunkcijski prikazivač:
  • osnova za utvrđivanje energetske učinkovitosti kao jednostavna brojila električne energije, koji se mogu koristiti za određivanje potrošnje pojedinih potrošača i na temelju toga uvesti nove mjere. Višefunkcijski prikazivač osim potrošnje električne energije pokazuje neke osnovne parametre koji su važni za razumijevanje povećane potrošnje električne energije (harmonijska komponenta napona, struje, harmonijsko izobličenje napona, struje, jalove nage itd.)


Jednostavni mjerači snage

Mjerači snage za jednofazne i trofazne sisteme


Brojila električne energije

Brojila za prikaz potrošnje energije i višefunkcijski mjerači parametara električne mreže


Analizatori kvarova u energetskim mrežama

Instrumenti za otkrivanje kvarova u energetskim mrežama koji su namijenjeni mjerenju i analizi ključnih parametara električne energije kao što su: snaga, harmonike, asimetrije... Neki modeli, osim električnih mjerenja, omogućavaju i prikaz mehaničkih parametara elektromotora
Pošaljite upit
Zapisivači parametara električne snage

Zapisivači parametara kvaliteta električne energije čija je namjena bilježenje osnovnih parametara električne energije u određenom vremenskom periodu
Pošaljite upit
Snimači i analizatori parametara električnih veličina

Za najdetaljniju analizu kvalitete električne energije nudimo uređaje proizvođača Elspec, koji patentiranom tehnologijom PQZIP omogućavaju snimanje napona i struje u izvornom obliku. Tako je moguće analizirati svaki parametar posebno
Pošaljite upit