Pošalji upit

Edukacijska oprema


Armfield

Pasco

Alecopdi

Gampt

Tecquipment
Recite, i student će zaboraviti
Prikažite, i student će zapamtiti
Napravite, i student će razumjeti


Za potrebe obrazovanja nudimo široku paletu instrumenata, edukacijske opreme i rješenja za podučavanje tehničkih i općih predmeta na fakultetima i drugim školama.

U ponudi imamo sve, od jednostavnih proizvoda za rad u učionicama, na terenu, u radionicama, u manjim laboratorijama do visokih tehnoloških sistema i rješenja za upotrebu u većim laboratorijama, fakultetima i istraživačkim ustanovama.

Dio opreme je također namijenjen za upotrebu u industrijskim razvojnim laboratorijama, naročito u prehrambenoj industriji, strojarstvu i hemijskom inženjerstvu.

Armfield

Proizvođač opreme Armfield pokriva sljedeća područja:
 • osnove mehanike fluida
 • aplikativna/upotrebna mehanika fluida
 • demonstracija mehanike fluida
 • stolni moduli za učenje DLMx za sva područja općeg i inženjerskog obrazovanja
 • niskogradnja, inženjering navodnjavanja i hidrologija
 • brodarski inženjering
 • motori sa unutrašnjim sagorijevanjem
 • prenos toplote i termodinamika
 • hlađenje i klima uređaji
 • tehnologija kontrole procesa
 • principi osnovnih procesa
 • procesne jedinice za prenos toplote i mase
 • prehrambena tehnologija
 • upravljanje vodama
 • procesiranje vode
 • hidraulični instrumenti
 • biohemijski inženjering
 • građevinski inženjering
 • mehanički i automobilski mehanizmi
 • statika i vibracije

Pasco

Proizvođač opreme Pasco pokriva sljedeća područja:
 • fizika
 • hemija
 • biologija
 • mjerenja parametara okoline
 • mehantronika

Alecop

Oprema proizvođača Alecop pokriva sljedeća područja:
 • automobilski inženjering: motori, elektrika i elektronika u vozilu, kočioni sistemi, klimatski sistemi, pomoćni električni sistemi
 • proizvodnja, strojarstvo: tokarnice, CNC programska oprema, virtualni uređaji itd.
 • analogna i digitalna elektronika, mikroprogramiranje, osnovna oprema za učenje analogne i digitalne elektronike, programska oprema,
 • elektrostatika, elektromagnetizam, trofazni sistemi,...
 • električni stroj, automatizacija, transformatori, izgradnja transformatora,...
 • energetika, napajanja, DC/AC i AC/DC pretvarači, inverteri,...
 • elektronska kontrola električnih strojeva
 • obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost

Gampt

Oprema proizvođača Gampt pokriva sljedeća područja:
 • ultrazvuk i sonografija
 • rendgen
 • medicinska dijagnostika i slikanje

TecQuipment

Oprema proizvođača TecQuipment pokriva sljedeča područja:
 • aerodinamika za demonstraciju i obuku s mobilnim vjetrovnikom i eksperimenti: Bernoullijev princip, vučna sila, turbulencija, protok,...
 • principi kontrolnog inženjeringa: kontrola protoka, toplote, brzine, model helikoptera, magnetizam, protok tekućina i nivoa, pritiska, temperature, kompjuterska kontrola, industrijska kontrola,...
 • inženjerska znanost: inženjerski sastav za testiranje materijala, vibracije, mehanizmi, sile i momenti, jednostavni strojevi, trenje, potencijalna i kinetička energija, sile zatezanja, sile kočenja, centrifugalna sila,...
 • mehanika fluida: hidraulični modeli, mjerenje protoka i pritiska, trenje i gubici energije, propeleri, hidrostatika i karakteristike protoka, hidrologija, pumpe, turbine, kompresori,...
 • testiranje i značenje materijala: osnovne karakteristike rastezanja/elastičnosti, torzija,klizanja, sudaranja,...
 • obnovljivi izvori: fotonaponski, kolektori,...
 • statika: više modularnih međusobno povezivih sistema za realizaciju raznih tutorijala i demonstracija,...
 • teorija strojeva: trenje, gibanje, vibracije,...
 • termodinamika i prenos toplote: principi, prenos toplote, para, temperatura i vlažnost, turbine, kompresori,...
 • VDAS – programska oprema za učenje, koja omogućuje prenos podataka u tabele, grafikone, USB interfejs.