Otporne/kapacitivne/induktivne dekade


Mjerne dekade se koriste u dizajnu elektronskih kola. Mjerne dekade su tip ispitne opreme koja se može koristiti za kompenzaciju za različite vrijednosti nekih pasivnih komponenti. Dekade su napravljene za otpor, kapacitivnost i induktivnost. Omogućavaju podešavanje vrijednosti na izlazu, kao i brzu i jednostavnu zamjenu komponenti u krugu.

U našem programu imamo dekade proizvođača Metrel, Cropico, Langlois.
Otporničke dekade
Kapacitivne dekade
Induktivne dekade