Strujna kliješta


Mjerači izmjenične
(AC) struje

Mjerači izmjenične
(AC) struje curenja

Mjerači izmjenične i jednosmjerne
(AC/DC) struje

U našem programu imamo strujna kliješta proizvođača: Fluke, Lutron, Extech, Tecpel i FLIR.

Mjerači izmjenične (AC) struje
Strujna kliješta za mjerenje izmjenične struje.
Mjerači izmjenične (AC) struje curenja
Strujna kliješta za mjerenje izmjenične, struje curenja..
Mjerači izmjenične i jednosmjerne (AC/DC) struje
Strujna kliješta za mjerenje snage