Pošalji upit

Kalibracijska mjerna oprema


Kalibracija mjerača električnih veličina

Kalibracija mjerača temperature i vlage

Kalibracija mjerača pritiska i protoka
Šta zapravo znače izrazi, kao što su: etalon, kalibracija ili umjeravanje, podešavanje ili prilagođavanje, mjerna nesigurnost, tačnost, sljedivost, ponovljivost, obnovljivost?
  • Etalon (Reference Standard): Materijalizovana mjera, mjerni instrument, referentni materijal ili mjerni sistem, koji je namijenjen da definiše, realizuje, čuva ili reprodukuje jednu jedinicu odnosno jednu ili više poznatih vrijednosti jedne veličine, kako bi ona služila kao referenca.
  • Kalibracija ili umjeravanje  (Calibration): Niz operacija za određivanje odnosa između vrijednosti, koje pokaže mjerni instrument ili mjerni sistem, ili vrijednosti koje predstavlja materijalizovana mjera ili referentni materijal i odgovarajućih vrijednosti ostvarenih etalonima u određenim uslovima. Rezultat umjeravanja omogućava ili raspored vrijednosti mjerenih veličina ili određivanje korekcije u odnosu na prikazano.
  • Podešavanje, postavka ili prilagođavanje (Adjustment): Postupak kojim se mjerni instrument priprema za rad, koji odgovara njihovoj upotrebi.
  • Mjerna nesigurnost (Measurement Uncertainty): Parameter, koji je povezan sa mjernim rezultatom i označava rasipanje vrijednosti, koje se mogu opravdano pripisati mjerenoj veličini.
  • Tačnost (Accuracy): Podudaranje mjernog rezultata s pravom vrijednosti mjerene veličine.
  • Sljedivost (Traceability): Svojstvo mjernog rezultata ili vrijednosti etalona, po kojem je moguće povezivanje sa referentnim vrijednostima, obično državnih ili međunarodnih standarda, kroz neprekinuti lanac usporedbi, koji imaju definisanu nesigurnost.
  • Ponovljivost (Repeatability): Poređenje rezultata uzastopnih mjerenja iste mjerene  veličine, izvedenih pod istim uslovima mjerenja.
  • Obnovljivost (Reproducibility): Poređenje mjernih rezultata iste mjerene veličine izvedenih pod modifikovanim uslovima mjerenja.

Da li ste se možda pri pogledu na mjerni rezultat Vašeg instrumenta, koji prati i kontroliše Vaš industrijski pogon, koji koristite u razvoju, mjernom laboratoriju, radionici, ili ga koristite samo povremeno u svom amaterskog radu, kada zapitali da li je rezultat zaista tačan? Da li je neko ikada od Vas tražio,da tačnost rezultata napravljenih mjerenja potvrdite dokazima o sljedivosti Vaše mjerne opreme? Da li Vas možda interesuje kako najlakše možete izvršiti kalibraciju Vaše mjerne opreme?