Procesni kalibratori


4 mA do 20 mA strujni i naponski mjerači i kalibratori petlje

Procesni industrijski mjerači pritiska i kalibratori pretvarača pritiska/kalibratori pritiska

Procesni industrijski mjerači temperature i kalibratori temperaturnih pretvarača/temperaturni kalibratori

Višefunkcijski procesni mjerači i kalibratori

Višekanalni industrijski snimači i zapisivači

Industrijske 4mA do 20mA strujne petlje, analogni i digitalni (HART) pretvarači (pritisak/struja, temperatura/struja, frekvencija/struja), ventili, prekidači, senzori; To su sve komponente od kojih zavisi pravilan rad najzahtjevnijih proizvodnih procesa i, shodno tome, naravno, kvaliteta gotovih proizvoda. Ovdje Vam predstavljamo opremu za kalibraciju i održavanjd procesa instrumentacije.

4 mA do 20 mA strujni mjerači i kalibratori petlje
Procesni industrijski mjerači pritiska i kalibratori pretvarača pritiska/kalibratori pritiska
Procesni industrijski mjerači temperature i kalibratori temperaturnih pretvarača/temperaturni kalibratori
 • Metrološki suhi temperaturni blokovi
  • Fluke 9170 metrološki suhi temperaturni blok -45° C do 140° C
  • Fluke 9171 metrološki suhi temperaturni blok -30° C do 155° C
  • Fluke 9172 metrološki suhi temperaturni blok 35° C do 425° C
  • Fluke 9173 metrološki suhi temperaturni blok 50° C do 700° C
 • Prenosni metrološko / industrijski suhi temperaturni blokovi
  • Fluke 9190A prenosni metrološko / industrijski suhi temperaturni blok -95° C do 140° C
  • Fluke 9142 prenosni metrološko / industrijski suhi temperaturni blok -25° C do 150° C
  • Fluke 9143 prenosni metrološko / industrijski suhi temperaturni blok 33° C do 350° C
  • Fluke 9144 prenosni metrološko / industrijski suhi temperaturni blok 50° C do 660° C
  • Additel 875-155 prenosni metrološko / industrijski suhi temperaturni blok / kalibrator -40° C do 155° C
  • Additel 875-350 prenosni metrološko / industrijski suhi temperaturni blok / kalibrator 33° C do 350° C
  • Additel 875-660 prenosni metrološko / industrijski suhi temperaturni blok / kalibrator 33° C do 660° C
 • Industrijski suhi temperaturni blokovi
  • Fluke 9100S ručni industrijski suhi temperaturni blok 35° C do 375° C
  • Fluke 9102S ručni industrijski suhi temperaturni blok -10° C do 122° C
  • Fluke 9103 jednostavni industrijski suhi temperaturni blok -25° C do 140° C
  • Fluke 9140 jednostavni industrijski suhi temperaturni blok 35° C do 350° C
  • Fluke 9009 jednostavni dvojni suhi temperaturni blok -15° C do 110° C i 50° C do 350° C
  • Fluke 9011 industrijski dvojni suhi temperaturni blok -30° C do 140° C i 50° C do 670° C
  • Fluke 9101 prenosna industrijska referentna tačka 0° C
  • Fluke 3125 površinski industrijski temperaturni blok 35° C do 400° C
 • Kalibratori IC mjerača temperature
  • Fluke 4180 metrološki IC kalibrator -15° C do 120° C
  • Fluke 4181 metrološki IC kalibrator 35° C do 500° C
  • Fluke 9133 industrijski IC kalibrator -30° C do 150° C
  • Fluke 9132 industrijski IC kalibrator 50° C do 500° C
 • Peći za termoparove (TC)
  • Fluke 9118A metrološka peć za TC termoparove
  • Fluke 9150 industrijska peć za TC termopare 150° C do 1200° C
Višefunkcijski procesni mjerači i kalibratori
Višefunkcijski industrijski snimači i zapisivači
 • Prenosni višekanalni industrijski mjerači, snimači i zapisivači temperature
  • Lutron BTM 4208SD
 • Laboratorijski višekanalni industrijski mjerači, snimači i zapisivači temperature