Pošalji upit

Kalibracija mjerača pritiska i protoka


Standardi pritiska (etaloni)

Elektronski automatski kontrolori / kalibratori pritiska

Mjerači / indikatori pritiska

Industrijske vage i pribor za mjerenje pritiska

Industrijski kalibratori pritiska i pumpe

Kalibratori zračnog pritiska

Mjerači parametara okoline

Cijevi, ventili i pribor

Standardi (etaloni) protoka

Pribor za kalibracione sisteme protoka

Kalibraciona programska oprema – pritisak i protok

Standardi pritisak (etaloni)

 • Automatski referentni klipovi / cilindrična mjerila pritiska za apsolutni pritisak
  • Fluke PG9602 automatski kalibracioni sistem do 10 MPa (1.500 psi)
  • Fluke PG9607 automatski kalibracioni sistem do 500 kPa (75 psi)
 • Referentni klipovi / cilindrična mjerila pritiska za apsolutni pritisak
  • Fluke 2465A pneumatsko mjerilo pritiska do 7 MPa (1.000 psi)
  • Fluke 2468A pneumatsko mjerilo pritiska do 350 kPa (50 psi), ili opcija do 1,35 MPa (200 psi)
  • Fluke PG7601 pneumatsko mjerilo pritiska od 7 kPa (1 psi) do 7 MPa (1.000 psi)
 • Referentni pneumatski klipovi visokog pritiska / cilindrična mjerila pritiska
  • Fluke 2470 pneumatsko mjerilo pritiska do 20 MPa (3.000 psi)
  • Fluke PG7102 pneumatsko mjerilo pritiska do 11 MPa (1.600 psi)
  • Fluke PG7202 pneumatsko mjerilo pritiska do 110 MPa (16.000 psi)
 • Referentni hidraulični klipovi visokog pritiska / cilindrična mjerila pritiska
  • Fluke PG7302 hidraulično mjerilo pritiska do 500 MPa (72.500 psi)
 • Referentni klipni/cilindrično mjerilo pritiska za diferencijalni pritisak
  • Fluke 2482 DPI diferentna ćelija pritiska do 210 kPa (30 psi)
  • Fluke FPG8601 automatski kalibracioni sistem za veoma nizak pritisak 0 Pa do 15 kPa
 • Pribor za referentne klipove/ cilindrična mjerila pritiska
  • Fluke PG7000-AMH automatski dodavač mase za mjerila pritiska serije PG7000
  • Fluke 2413 DPI diferencijalna ćelija pritiska do 100 MPa (15.000 psi)
  • Fluke 2456 kontrolni / upravljački sistem mjerila pritiska
  • Fluke 2456-LEM laboratorijski okolinski (zračni) monitor pritiska (snimanje pritiska zraka, temperature zraka, relativne vlažnosti i zračne gustoće)

Elektronski automatski kontrolor pritiska / kalibratori

 • Elektronski automatski kontrolori niskog pritiska / kalibratori
  • Fluke 7250LP kontrolor / kalibrator niskog pritiska u područjima 30 kPa / 90 kPa (5 psi / 15 psi), 60 kPa / 180 kPa (25 psi / 80 psi), 105 kPa / 300 kPa (15 psi / 45 psi)
 • Elektronski automatski kontrolori pritiska / kalibratori
  • Fluke 2271A modularni industrijski kontrolor / kalibrator pritiska sa do dva zamjenjiva modula pritiska u području -100 kPa do 20 MPa (-15 psi do 3.000 psi)
  • Fluke 6270A modularni industrijski kontrolor / kalibrator pritiska sa do pet zamjenjivih modula pritiska u području -2,5 kPa do 20 MPa (-0,35 psi do 3.000 psi)
  • Fluke 7250 kontrolor / kalibrator pritiska 35 kPa / 21 MPa (5 psi / 3.000 psi)
  • Fluke 7252 / Fluke 7252i dvojni kontrolor / kalibrator pritiska u području od 30 kPa (5 psi) do 14 MPa (2.000 psi)
  • Fluke PPC4 modularni kontrolor / kalibrator pritiska do 14 MPa (2.000 psi)
 • Pneumatski elektronski automatski kontrolori / kalibratori visokog pritiska
  • Fluke 4322 automatski pneumatski kontrolni / kalibracijski sistem visokog pritiska od 3,5 kPa (0,5 psi) apsolutni pritisak do 70 MPa (10.000 psi)
  • Fluke 7350 pneumatski kontrolor / kalibrator pritiska do 70 MPa (10.000 psi)
  • Fluke PPCH-G pneumatski kontrolor / kalibrator za pritisak do 100 MPa (15.000 psi)
 • Hidraulični elektronski automatski kontrolori / kalibratori visokog pritiska
  • Fluke 7615 hidraulični kontrolor / kalibrator pritiska do 280 MPa (40.000 psi)
  • Fluke PPCH hidraulični kontrolor / kalibrator do 200 MPa (30.000 psi)

Mjerači / indikatori pritiska

 • Mjerači / indikatori niskog pritiska
  • Fluke 7050LP referentni mjerač / indikator niskog pritiska u područjima 30 kPa / 90 kPa (5 psi / 15 psi), 60 kPa / 180 kPa (25 psi / 80 psi), 105 kPa / 300 kPa (15 psi / 45 psi)
 • Digitalni manometri
  • Fluke 2700G serija kalibracionih referentnih manometara / mjerača pritiska u području 100 kPa (15 psi) do 70 MPa (10.000 psi)
  • Fluke 700G serija industrijskih referentnih manometara / mjerača pritiska u području 100 kPa (15 psi) do 70 MPa (10.000 psi)
 • Referentni mjerači / indikatori pritiska
  • Fluke 7050 / Fluke 7050i referentni mjerač / indikator pritiska u područjima 2,5 kPa (0,35 psi) / 10 MPa (1.500 psi)
  • Fluke RPM4 referentni monitor pritiska do 280 MPa (40.000 psi)

Industrijska mjerila pritiska i pribor

 • Pneumatska mjerila pritiska
  • Fluke P3000 pneumatska mjerila pritiska do 14 MPa (2.000 psi)
 • Hidraulično (na bazi vode) mjerilo pritiska
  • Fluke P3200 hidraulično (na bazi vode) mjerilo pritiska do 70 MPa (10.000 psi)
 • Hidraulično (na bazi ulja) mjerilo pritiska
  • Fluke P3100 hidraulično (na bazi ulja) mjerilo pritiska do 140 MPa (20.000 psi)
 • Hidraulično (na bazi ulja) mjerilo visokog pritiska
  • Fluke P3800 hidraulična (na bazi ulja) mjerila visokog pritiska do 400 MPa (60.000 psi)
 • Pribor za industrijska mjerila pritiska

Industrijski kalibratori pritiska i pumpe

Kalibratori pritiska zraka

 • Kalibratori pritiska zraka
  • Fluke 2468A pneumatsko mjerilo pritiska do 350 kPa (50 psi), ili opcija do 1,35 MPa (200 psi)
  • Fluke 7750i referentni mjerač pritiska / indikator pritiska zraka
  • Fluke ADCS-601 referentni kalibracioni standard za kalibraciju mjerača pritiska zraka
  • Fluke RPM4-AD referentni mjerač pritiska zraka

Mjerači parametara okoline

 • Mjerači parametara okoline
  • Fluke 1620 “DewK” referentni mjerač i indikator temperature i vlage u prostoru
  • Fluke 2456-LEM laboratorijski okolinski (zračni) monitor za pritisak (snimanje pritiska zraka, temperature zraka, relativne vlažnosti i zračne gustoće)

Cijevi, ventili i pribor

Standardi (etaloni) protoka

Pribor za kalibracijske sisteme protoka

Kalibraciona programska oprema – pritisak i protok