Pošalji upit

Oprema za testiranje i verifikaciju medicinske opreme


Analizatori električne sigurnosti

Analizatori električne sigurnosti za hirurške noževe

Mjerači pritiska, endoskopski testeri, analizatori kisika, wattmetri

Analizatori defibrilatora i pejsmejkera

Analizatori infuzija i grijača

Testeri pacijent monitora

Testeri inkubatora

Analizatori anestezioloških mašina

Testiranje radiološke opreme

Testiranje medicinske opreme

U našoj ponudi imamo mjernu opremu za testiranje i verifikaciju medicinske opreme, u skladu sa tehničkim standardima koji se primjenjuju u ovoj oblasti: ISO 9001, ISO 13485, NVLAP, ISO 17025, ANSI Z540, MQSA mamografija, CNSC. NIST i PTB, FDA / QSR, NRC.

Ova oprema se koristi za testiranje biomedicinskih instrumenta, dijagnostičkih instrumenta, instrumenata koji se koriste u onkologiji za radijacijsku sigurnost, nuklearne medicine, kao i sve ostale medicinske opreme i instrumenata drugih proizvođača.

Ispitivanje medicinske opreme se mora redovno obavljati, ne samo zbog zahtjeva zakonodavstva, nego prije svega zbog sigurnosti pacijenata i zdravstvenih radnika. Uz redovno testiranje se povećava preciznost mjerenja i produžava život opreme.

Za korisnike ovdje predstavljene opreme Fluke Biomedical organizujemo edukaciju. Više informaciju o tome možete pogledati na ovom linku.


Analizatori električne sigurnosti

Analizatori električne sigurnosti vrše provjeru električne sigurnosti medicinske opreme u skladu sa važećim sigurnosnim standardima.

Analizatori električne sigurnosti za hirurške noževe

Instrument za testiranje električne sigurnosti hirurških noževa.

Mjerači pritiska, endoskopski testeri, analizatori kisika, wattmetri

Instrumenti za različita medicinska testiranja

Analizatori defibrilatora i pejsmejkera

Instrumenti za testiranje defibrilatora i pejsmejkera

Analizatori infuzija i grijača

Instrumenti za testiranje infuzionih pumpi

Testeri pacijent monitora, osciloskopi

Instrumenti za testiranje medicinskih monitora

Testeri inkubatora i neonatalne mjerne opreme

Instrumenti za mjerenje funkcija inkubatora

Analizatori anestezioloških mašina

Instrumenti za provjeravanje medicinskih ventilatora

Instrumenti za testiranje radiološke opreme

Sistemi za mjerenje zračenja
Lični dozimetar
Instrumenti za kontrolu zračenja

Programska oprema Ansur i pribor

Programska oprema Ansur za rad sa instrumentom i dodatni pribor.