Informacije o pohrani ličnih podataka

Uvod
U firmi MICOM BH d.o.o. poštujemo Vašu privatnost i posvećeni smo zaštiti Vaših ličnih podataka.

Ko pohranjuje lične podatke

Micom BH d.o.o., Bačići 58, BA-71000 Sarajevo, ID broj: 4201551590003, zadržava lične podatke koji su mu povjereni ili koje je dobio na neki drugi način.

Kako prikupljamo i čuvamo lične podatke

Lične podatke prikupljamo u sklopu redovne prodaje mjerne opreme na sljedeće načine:
- Iz javno objavljenih baza podataka
- Direktnim kontaktom s osobama koje nam povjeravaju svoje podatke
- Preko obrazaca na web stranicama kompanije

Koje lične podatke prikupljamo i čuvamo

Firma pribavlja i čuva sljedeće lične podatke:
- Ime i prezime
- E-mail
- Adresu i broj telefona
- Ime i adresu kompanije u kojoj je ta osoba zaposlena

Kako čuvamo lične podatke

Lične podatke čuvamo u elektronskom obliku na vlastitom računarskom poslužitelju. Podaci su zaštićeni od upada vanjskog zaštitnog zida (firewall).
Samo zaposleni u kompaniji, a koji su ovlašteni od strane direktora, imaju pristup ličnim podacima. Ne dijelimo lične podatke sa trećim osobama.

U koje svrhe koristimo lične podatke

Lične podatke koristimo za komunikaciju, slanje ponuda, pružanje informacija o onome što je novo u kompanijskom programu i za evidenciju garancijskih obaveza.

Koja su prava osoba čije lične podatke imamo

U bilo kojem trenutku od kompanije možete:
- Zahtijevati pristup ličnim podacima koje imamo
- Zahtijevati da se Vaši lični podaci izmijene ili izbrišu
- Uložiti žalbu na način kako kompanija pohranjuje i koristi Vaše podatke

Za svaki od gore navedena tri slučaja, molimo Vas da svoj zahtjev pošaljete elektronskim putem na info@micom.ba