Pošalji upit

Misija i vizija

Micom BH je trgovačko društvo čija je osnovna djelatnost prodaja mjernih instrumenata i opreme. Micom BH je dio grupacije, koja je na području jugoistočne Evrope najveći prodavač takve robe.
Kompanija je osnovana 1991. godine i danas Micom grupacija zapošljava 30 osoba, od kojih su većina inženjeri elektrotehnike i strojarstva i mašinstva.
Moderna tehnologija zahtijeva od održavaoca opreme podatkovnih i električnih mreža, te sistema u industriji, energetici, telekomunikacijama i računarstvu, sve više i više znanja i uvijek nove alate i mjernu opremu koja im omogućuje kontrolu rada, održavanje i samim tim nesmetano funkcionisanje opreme i sistema.
Cilj naše kompanije je ponuditi najbolja moguća rješenja održavaocima, odnosno ponuditi najbolju opremu za mjerenje, koja će im omogućiti kvalitetno i učinkovito obavljanje rada. Naš posao nema za cilj isključivo prodaju, već i savjetovanje o tome kako iskoristiti savremenu opremu za mjerenje prilikom rješavanja problema u svakodnevnom radu.
Najvažnija područja upotrebe mjernih instrumenata iz naše ponude su:
  • Mjerenja u elektronici i automatici
  • Ispitivanja i mjerenja električnih instalacija
  • Mjerenja u energetskim mrežama
  • Mjerenja u telekomunikacijskim i računarskim mrežama
  • Mjerenja parametara okoline
  • Kalibracija mjerača električnih veličina, temperature i pritiska
  • Mjerenja u laboratorijama
  • Edukacija u području tehničkih nauka
Za sve proizvode iz našeg prodajnog programa osiguravamo postprodajnu podršku, kao što su garancija, servis, nabavka rezervnih dijelova i dodatne opreme, nadogradnja softvera, kao i obuka korisnika.