Pošalji upit

Provajderi IKT usluga


Kvalifikacija parica

Usluge (services)

Infrastruktura

Kvalifikacija parica

Pošaljite upit
Za pravilan rad, parica mora biti kvalifikovana. Na taj način se provjerava da li će željena usluga raditi, odnosno, koje sve usluge parica može da podrži (govor, prenos podataka, video, ...).


Usluge (services)

Pošaljite upit
Područje usluga u telekomunikacionim mrežama vidno raste, pa je osiguravanje odgovarajućeg kvaliteta usluge imperativ. Bez odgovarajuće merne opreme ni kvalitet mreže ne može biti zagarantovan. Stoga, dostupni su testeri i analizatori sa jednom ili više funkcija, koji omogućavaju brzi odgovor na prijavljenu grešku ili sprječavaju pad kvaliteta usluge.


Infrastruktura

Pošaljite upit
Novi uređaji, nove aplikacije, prisiljavaju operatere fiksne i mobilne infrastrukture da pronađu nove načine za implementaciju.
Testna rješenja i usluge Spirent pružaju fleksibilna i realna testna okruženja i mjerenja za provjeru postojećih ili implementaciju novih mrežnih elementa. Obuhvataju složeno okruženje za LTE (VoLTE), 3G, Wi-Fi i heterogene mreže, uvijek iz perspektive krajnjeg korisnika.