Pošalji upit

Recikliranje otpada elektroničke opreme

Otpadna električna i elektronska opreme (OEEO) zbog svog sastava i osobina štetnih sastojaka spada u posebnu vrstu otpada, tako da mora biti odvojen od ostalog otpada, te se s njim mora pravilno rukovati i obrađivati. Stoga Vas obavještavamo da možete otpad električne i elektronske opreme besplatno odložiti u centre za prikupljanje otpada kompanije ZEOS  d.o.o., koja u naše ime osigurava pravilno upravljanje sa OEEO. Najbližu lokaciju Vama i najprikladnije mjesto za odlaganje OEEO, kao i druge informacije možete naći na linku www.zeos.ba.